Tel: 086.764.1029, E-Mail: [email protected]

Hệ thống phần mềm Bệnh án điện tử – EMR

  • Home
  • Hệ thống phần mềm Bệnh án điện tử – EMR

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty cổ phần Quản lý Hồ sơ Điện Tử trân trọng gửi tới Quý khách bảng niêm yết dịch vụ Phần mềm Bệnh án điện tử – EMR, gồm 2 gói như sau:

  • Gói nâng cao: có đầy đủ chức năng, có mức giá niêm yết như bảng dưới đây.
  • Gói cơ bản: giảm bớt một số tính năng, chức năng hoặc báo cáo (xem bảng chức năng chi tiết kèm theo), có mức giá niêm yết bằng 70% mức giá gói nâng cao.
Quy mô bệnh việnĐơn giá
Bệnh viện tuyến huyện
Quy mô < 200 giường30
Quy mô từ 200 đến 400 giường40
Quy mô > 400 giường50
Bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố
Quy mô < 200 giường40
Quy mô từ 200 đến 400 giường50
Quy mô từ 400 đến 700 giường60
Quy mô từ 700 đến 1000 giường70
Quy mô ≥ 1000 giường80
Bảng giá các dịch vụ phần mềm (đơn vị tính: triệu vnđ/tháng).

Chính sách điều chỉnh:

  • Mức phí trên đã bao gồm chi phí cài đặt, cấu hình, đào tạo sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, bảo hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm theo quy định của BHXH và Bộ y tế.
  • Quy mô bệnh viện được tính theo giường thực kê hoặc giường kế hoạch (tính theo số lớn hơn).
  • Trường hợp bệnh viện đặt hàng các chức năng theo yêu cầu riêng (mà phần mềm chưa có sẵn), thì hai bên sẽ thỏa thuận thêm chi phí thực hiện. Nếu yêu cầu này nhỏ thì sẽ miễn phí hỗ trợ thực hiện.
  • Đáp ứng Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • Đáp ứng Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử.
  • Đáp ứng Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Ngày 01 tháng 01  năm 2023
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Tổng Giám Đốc
(đã ký)
Nhữ Bảo Vũ

Danh sách phân hệ chức năng phần mềm

(B)Hệ thống Bệnh án điện tử (EMR) Xuất xứ: Việt Nam
IPhân hệ Quản trị tài khoản hệ thống
1.1Quản lý phân quyền tài khoản
1.2Quản lý danh mục quyền hệ thống
1.3Quản lý danh mục menu hệ thống
1.4Quản lý danh mục phân quyền menu theo tài khoản
1.5Quản lý danh mục các chức năng
1.6Quản lý tài khoản người dùng hệ thống: bác sĩ, điều dưỡng, tài vụ, cán bộ nhân viên y tế.
IIPhân hệ Quản trị danh mục hệ thống
2.1Quản lý danh mục mẫu hồ sơ
2.2Quản lý phân quyền mẫu hồ sơ
2.3Danh mục từ điển
2.4Danh mục loại từ điển
2.5Danh mục bệnh viện, cơ sở y tế
2.6Danh mục khoa phòng
2.7Danh mục tỉnh thành
2.8Danh mục ICD
2.9Danh mục thẻ BHYT
2.10Danh mục chữ ký: bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế.
IIIPhân hệ Quản lý thông tin hành chính
3.1Quản lý thông tin bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế
3.2Quản lý thông tin nhân khẩu của bệnh nhân và việc đồng bộ thông tin nhân khẩu
3.3Quản lý việc kết nối, tương tác với các hệ thống thông tin khác trong bệnh viện
IVPhân hệ Quản lý thông tin Hồ sơ bệnh án
4.1Quản lý thông tin tiền sử của bệnh nhân
4.2Quản lý thông tin ra vào viện của bệnh án
4.3Quản lý tài liệu lâm sàng, diễn biến bệnh và quá trình điều trị
4.4Quản lý chỉ định: Thực hiện y lệnh thuốc, CLS trên tờ điều trị
4.5Quản lý kết quả cận lâm sàng
4.6Quản lý phác đồ điều trị
4.7Quản lý thuốc đã kê đơn cho người bệnh
4.8Thực hiện các phiếu hồ sơ chức năng trong bệnh án
4.9Quản lý các loại hồ sơ bệnh án khác theo quy định BYT
4.10Đồng bộ hồ sơ bệnh án
4.11Quản lý lưu trữ và phục hồi hồ sơ bệnh án
VPhân hệ Quản lý ký số trong hồ sơ bệnh án điện tử
5.1Chức năng ký số trong hồ sơ bệnh án điện tử
5.2Chức năng ký tươi cho bệnh nhân, cán bộ y tế.
5.3Quản lý danh mục chữ ký: bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế.
VIPhân hệ cổng kết nối
6.1Cổng chờ kết nối với hệ thống HIS, chức năng tắt/bật cấu hình.
6.2Cổng chờ kết nối với hệ thống LIS, chức năng tắt/bật cấu hình.
6.3Cổng chờ kết nối với hệ thống PACS, chức năng tắt/bật cấu hình.