Tel: 086.764.1029, E-Mail: [email protected]

Hệ thống phần mềm quản lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa – RIS/PACS

  • Home
  • Hệ thống phần mềm quản lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa – RIS/PACS

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty cổ phần Quản lý Hồ sơ Điện Tử trân trọng gửi tới Quý khách bảng niêm yết dịch vụ Phần mềm quản lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa – RIS/PACS gồm 2 gói như sau:

  • Gói nâng cao: có đầy đủ chức năng, có mức giá niêm yết như bảng dưới đây.
  • Gói cơ bản: giảm bớt một số tính năng, chức năng hoặc báo cáo (xem bảng chức năng chi tiết kèm theo), có mức giá niêm yết bằng 70% mức giá gói nâng cao.
STTQuy mô bệnh việnHISLISRIS/PACSEMR
1Bệnh viện tuyến huyện
1.1Quy mô < 200 giường25152530
1.2Quy mô từ 200 đến 400 giường35253540
1.3Quy mô > 400 giường50354550
2Bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố
2.1Quy mô < 200 giường35253540
2.2Quy mô từ 200 đến 400 giường50354550
2.3Quy mô từ 400 đến 700 giường65506060
2.4Quy mô từ 700 đến 1000 giường80658070
2.5Quy mô ≥ 1000 giường1108010080
Bảng giá các dịch vụ phần mềm (đơn vị tính: triệu vnđ/tháng).

Chính sách điều chỉnh:

  • Mức phí trên đã bao gồm chi phí cài đặt, cấu hình, đào tạo sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, bảo hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm theo quy định của BHXH và Bộ y tế.
  • Quy mô bệnh viện được tính theo giường thực kê hoặc giường kế hoạch (tính theo số lớn hơn).
  • Trường hợp bệnh viện đặt hàng các chức năng theo yêu cầu riêng (mà phần mềm chưa có sẵn), thì hai bên sẽ thỏa thuận thêm chi phí thực hiện. Nếu yêu cầu này nhỏ thì sẽ miễn phí hỗ trợ thực hiện.
  • Đáp ứng Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • Đáp ứng Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử.
  • Đáp ứng Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Ngày 01 tháng 01  năm 2023
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Tổng Giám Đốc
(đã ký)
Nhữ Bảo Vũ

Danh sách phân hệ chức năng phần mềm

(2)Hệ thống phần mềm quản lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa – PACS Xuất xứ: Việt Nam
IHỆ THỐNG RIS
1.1Quản trị cấu hình hệ thống
1.2Quản trị người dùng hệ thống
1.3Quản lý chứng thư số của người dùng hệ thống
1.4Quản trị dịch vụ kết nối hai chiều với hệ thống HIS, EMR
1.5Dịch vụ kết nối hệ thống HIS hai chiều, kết nối EMR
1.6Quản trị dịch vụ kết nối thiết bị sinh ảnh
1.7Chức năng kết nối hai chiều giữa hệ thống RIS với các thiết bị sinh ảnh (DICOM-WORKLIST)
1.8Quản lý thiết bị sinh ảnh kết nối với hệ thống RIS
1.9Quản lý giao diện người dùng hệ thống
1.10Quản lý thông tin chỉ định, ca chụp
1.11Quản lý danh sách bệnh nhân
1.12Chức năng biên tập dữ liệu cho chỉ định, bệnh nhân
1.11Quản lý các dịch vụ kết xuất dữ liệu theo chuẩn HL7 và DICOM
1.12Quản lý danh sách mẫu kết quả cho các máy chụp
1.13Chức năng quản lý thông tin, định dạng, cấu trức mẫu in kết quả
1.14Đọc kết quả chỉ định
1.15Chức năng phân quyền trả kết quả nhiều mức
1.16Tích hợp chữ ký số
1.17In kết quả chẩn đoán
1.18Quản lý kết quả chẩn đoán
1.19Quản lý đồng bộ kết quả giữa RIS và các hệ thống khác như: HIS, EMR
1.20Chức năng thống kê – báo cáo số lượng ca chụp
IIHỆ THỐNG PACS
APhần mềm PACS-SERVER
2.1.1Quản trị cấu hình hệ thống
2.1.2Quản trị dịch vụ kết nối hệ thống RIS
2.1.3Quản trị dịch vụ kết nối thiết bị
2.1.4Kết nối hai chiều hệ thống RIS
2.1.5Kết nối thiết bị sinh ảnh theo chuẩn DICOM
2.1.6Kết nối thiết bị sinh ảnh theo chuẩn NON-DICOM
2.1.7Quản lý danh sách thiết bị
2.1.8Các dịch vụ thu nhận, truy xuất hình ảnh (DICOM-SERVER)
2.1.9Dịch vụ kết nối hai chiều với hệ thống PACS khác theo chuẩn DICOM
2.1.10Quản lý cấu hình tham số Dịch vụ kết nối hai chiều với hệ thống PACS khác theo chuẩn DICOM
2.1.11Dịch vụ DICOM Gateway
2.1.12Dịch vụ HL7 Gateway
2.1.13Dịch vụ nén hình ảnh
2.1.14Dịch vụ mã hóa dữ liệu
2.1.15Quản lý cấu hình lưu trữ, sao lưu hình ảnh theo cơ chế Master-Slave
2.1.16Quản trị cấu hình lưu trữ hình ảnh tại máy chủ: Ổ đĩa lưu trữ, thời gian lưu trữ, chuẩn nén ảnh
2.1.17Quản lý, giám sát trạng thái hoạt động của máy chủ
2.1.18Dịch vụ thống kê – báo cáo
BPhần mềm VIEWER-DICOM
2.2.1Quản trị cấu hình hệ thống
2.2.2Quản lý máy trạm PACS trên VIEWER-DICOM
2.2.3Tìm kiếm, tra cứu bệnh nhân
2.2.4Truy xuất thông tin, lịch sử khám của bệnh nhân
2.2.5Quản lý thông tin ca chụp
2.2.6Quản lý chỉ định của bệnh nhân
2.2.7Chức năng quản lý thông tin, định dạng, cấu trức mẫu in kết quả
2.2.8Đọc kết quả chỉ định
2.2.9Chức năng phân quyền trả kết quả nhiều mức
2.2.10Tích hợp chữ ký số
2.2.11In kết quả chẩn đoán
2.2.12Kết xuất dữ liệu hình ảnh chuẩn DICOM
2.2.13Kết xuất dữ liệu thông tin bệnh nhân chuẩn gói tin HL7
2.2.14Mở hình ảnh ca chụp
2.2.15Quản lý cấu hình giao diện cá nhân hóa người dùng
2.2.16Truy xuất hình ảnh ca chụp
2.2.17Quán lý bố cục hiển thị hình ảnh study
2.2.18Quán lý bố cục hiển thị hình ảnh series
2.2.19Chức năng xem hình ảnh của nhiều chỉ định khác nhau như: CT, MRI, X-Ray, US… trên cùng một màn hình hiển thị
2.2.20Chức năng so sánh hình ảnh bệnh nhân trên cùng một màn hình hiển thị
2.2.21Phóng hình ảnh
2.2.22Di chuyển hình ảnh
2.2.23Hiệu chỉnh cửa sổ hình ảnh WW/WL
2.2.24Cuộn ảnh bằng chuột
2.2.25Đo khoảng cách
2.2.26Đo góc
2.2.27Đo tỷ trọng và diện tích hình bất kỳ
2.2.28Tự động đo theo ngưỡng HU
2.2.29Tự động đo theo xung chụp tương ứng
2.2.30Đồng bộ hình ảnh
2.2.31Định vị đường tham chiếu, 3D
2.2.32Xoay hình ảnh theo góc
2.2.33Đối xứng hình ảnh
2.2.34Kính lúp tại chỗ
2.2.35Âm bản
2.2.36Chú thích hình ảnh
2.2.37Cine hình ảnh
2.2.38Tái tạo hình ảnh trên cửa sổ MPR
2.2.39Tái tạo hình ảnh trên cửa sổ Curved-MPR
2.2.40Công cụ so sánh hình ảnh bệnh nhân trên cửa sổ MPR kép
2.2.41Tái tạo hình ảnh trên cửa sổ VRT
CPhần mềm VIEWER-NONDICOM
2.3.1Quản trị cấu hình hệ thống
2.3.2Quản lý máy trạm NON-DICOM
2.3.4Tìm kiếm, tra cứu bệnh nhân
2.3.5Truy xuất thông tin, lịch sử khám của bệnh nhân
2.3.6Quản lý thông tin ca chụp
2.3.7Quản lý chỉ định của bệnh nhân
2.3.8Chức năng quản lý thông tin, định dạng, cấu trức mẫu in kết quả
2.3.9Đọc kết quả chỉ định
2.3.10Chức năng phân quyền trả kết quả nhiều mức
2.3.11Tích hợp chữ ký số
2.3.12In kết quả chẩn đoán
2.3.13Kết xuất dữ liệu hình ảnh chuẩn DICOM
2.3.14Kết xuất dữ liệu thông tin bệnh nhân chuẩn gói tin HL7
2.3.15Chức năng quản trị kết nối camera
2.3.16Chức năng Capture hình ảnh ca chụp
2.3.17Chức năng ghi video hình ảnh ca chụp
2.3.18Chức năng quản trị hình ảnh, video ca chụp
2.3.19Upload dữ liệu bệnh nhân trên NON-DICOM
2.3.20Thống kê – báo cáo ca chụp trên NON-DICOM
DPhân hệ hội chẩn, hội chẩn từ xa
2.4.1Công cụ chia sẻ thông tin và hình ảnh của bệnh nhân
2.4.2Công cụ hội chẩn, Video-conference trên hệ thống với từng ca chụp
2.4.3Giao diện hội chẩn
ECổng trả kết quả online cho bệnh nhân
2.5.1Quản lý tài khoản bệnh nhân
2.5.2Quản lý truy cập dữ liệu của bệnh nhân
2.5.3Chức năng tìm kiếm và tra cứu kết quả cho bệnh nhân
2.5.4Chức năng sinh mật khẩu truy cập cho bệnh nhân
2.5.5Giao diện hiển thị kết quả và lịch sử khám bệnh
2.5.6Giao diện truy xuất hình ảnh cho các lần chụp của bệnh nhân
2.5.7Chức năng chia sẻ hình ảnh
Danh mục chức năng hệ thống phần mềm.