Tel: 086.764.1029, E-Mail: [email protected]

Bảng giá Hệ thống phần mềm Hồ sơ y tế điện tử – HIS

  • Home
  • Bảng giá Hệ thống phần mềm Hồ sơ y tế điện tử – HIS

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty cổ phần Quản lý Hồ sơ Điện Tử trân trọng gửi tới Quý khách bảng niêm yết dịch vụ Phần mềm quản lý bệnh viện Hồ sơ y tế điện tử, gồm 2 gói như sau:

  • Gói nâng cao: có đầy đủ chức năng, có mức giá niêm yết như bảng dưới đây.
  • Gói cơ bản: giảm bớt một số tính năng, chức năng hoặc báo cáo (xem bảng chức năng chi tiết kèm theo), có mức giá niêm yết bằng 70% mức giá gói nâng cao.
STTQuy mô bệnh việnHISLISPACSEMR
1Bệnh viện tuyến huyện
1.1Quy mô < 200 giường25152530
1.2Quy mô từ 200 đến 400 giường35253540
1.3Quy mô > 400 giường50354550
2Bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố
2.1Quy mô < 200 giường35253540
2.2Quy mô từ 200 đến 400 giường50354550
2.3Quy mô từ 400 đến 700 giường65506060
2.4Quy mô từ 700 đến 1000 giường80658070
2.5Quy mô ≥ 1000 giường1108010080
Bảng giá các dịch vụ phần mềm (đơn vị tính: triệu vnđ/tháng).

Chính sách điều chỉnh:

  • Mức phí trên đã bao gồm chi phí cài đặt, cấu hình, đào tạo sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, bảo hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm theo quy định của BHXH và Bộ y tế.
  • Quy mô bệnh viện được tính theo giường thực kê hoặc giường kế hoạch (tính theo số lớn hơn).
  • Trường hợp bệnh viện đặt hàng các chức năng theo yêu cầu riêng (mà phần mềm chưa có sẵn), thì hai bên sẽ thỏa thuận thêm chi phí thực hiện. Nếu yêu cầu này nhỏ thì sẽ miễn phí hỗ trợ thực hiện.
  • Đáp ứng Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • Đáp ứng Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử.
  • Đáp ứng Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Ngày 01 tháng 01  năm 2023
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Tổng Giám Đốc
(đã ký)
Nhữ Bảo Vũ

Thông tin sản phẩm

Tên phần mềm: Phần mềm quản lý bệnh viện / Hồ sơ y tế điện tử

Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn

Chủ Sở hữu: Công ty cổ phần Giải pháp Hệ thống Thông tin Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số: 4430/2014/QTG do cục bản quyền tác giả cấp ngày 28/11/2014

Đơn vị chịu trách nhiệm thương mại: Công ty cổ phần Quản lý Hồ sơ Điện tử

Xem chi tiết tại đây: Quyền tác giả số 4430/2014/QTG

Danh sách phân hệ chức năng phần mềm

STTDanh mục chức năng
 HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN (HIS)
IPHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
1.1Quản lý tài khoản:
– Thêm, sửa, khóa tài khoản
– Thêm, sửa, xóa quyền theo tài khoản
1.2Quản lý danh sách chức năng:
1.3Quản lý vai trò (nhóm chức năng): thêm, sửa, xóa vai trò (nhóm chức năng)
1.4Đăng nhập
1.5Đăng xuất người dùng
1.6Đổi mật khẩu người dùng
1.7Cấp lại mật khẩu người dùng
1.8Cấu hình bảng gõ tắt theo từng tài khoản
1.9Quản lý cấu hình
1.10Quản lý quy trình: thêm, sửa, xóa, khóa quy trình
IIPHÂN HỆ QUẢN TRỊ DANH MỤC
2.1Danh mục DVKT
2.2Danh mục DVKT định mức bồi dưỡng
2.3Danh mục DVKT thông số
2.4Danh mục DVKT phù hợp theo ICD
2.5Nhập DM DVKT hàng loạt: kết xuất mẫu, nhận dữ liệu theo mẫu
2.6Danh mục ICD
2.7Danh mục Khoa, phòng
2.8Danh mục loại bệnh án:
– Khai báo thanh toán theo từng lần khám
– Khai báo loại bệnh án theo Khoa
2.9Danh mục loại khám:
– Khai báo công khám mặc định
– Khai báo loại đơn giá khám mặc định
– Khai báo gói DVKT được chỉ định theo công khám
– Khai báo quy trình cho loại khám
– Khai báo mẫu phiếu in đón tiếp cho từng loại khám
2.10Danh mục loại thuốc
2.11Danh mục mẫu kết quả thực hiện CLS
2.12Danh mục mẫu nghiệp vụ
2.13Danh mục phòng bệnh
2.14Danh mục giường bệnh:
– Khai báo loại dịch vụ giường mặc định
2.15Danh mục thuốc
2.16Nhập DM thuốc hàng loạt: kết xuất mẫu, nhận dữ liệu theo mẫu
2.17DM thuốc phù hợp theo ICD
2.18Danh mục quốc gia
2.19Danh mục tỉnh/thành phố
2.10Danh mục quận/huyện
2.21Danh mục xã/phường
2.22Danh mục kho:
– Khai báo cảnh báo khi số lượng tồn kho nhỏ hơn số lượng được xác định
– Xem danh sách và số lượng tồn trong kho
2.23Danh mục loại phiếu dự trù:
– Khai báo các loại mẫu phiếu in
– Khai báo các mẫu phiếu in theo từng loại thuốc.
2.24Danh mục nguồn:
– Khai báo nguồn không thanh toán BHYT hoặc được thanh toán BHYT
2.25Danh mục nhà cung cấp
2.26Danh mục phân cấp kho
2.27Danh mục quyển hóa đơn:
– Khai báo hóa đơn điện tử, hóa đơn ngoài giờ
– Khai báo các mẫu phiếu in hóa đơn
– Khai báo quyển hóa đơn theo phòng thu
2.28Danh mục hệ thống khác
IIIPHÂN HỆ ĐÓN TIẾP
3.1Đón tiếp mới thông tin người bệnh
3.2Đón tiếp người bệnh là trẻ em
3.3Đón tiếp người bệnh đăng ký khám theo gói
3.4Hiển thị danh sách người bệnh đón tiếp
3.5Tìm kiếm người bệnh đã được đón tiếp theo thời gian, tên, theo phòng, theo loại khám, loại người bệnh (BH, DV)
3.6Xem và sửa lại thông tin người bệnh
3.7Xóa thông tin người bệnh
3.8Hủy đón tiếp người bệnh
3.9Kiểm tra thông tin thông tuyến với cổng BHXH
3.10Lấy thông tin thẻ đúng trên cổng BHXH
3.11Kết nối đầu đọc mã vạch
3.12Lấy lại thông tin người bệnh theo mã thẻ BHYT, mã người bệnh, mã bệnh án, CMTND
3.13Đăng ký thẻ BHYT
3.14Nhập lại ngày áp dụng thẻ
3.15Đăng ký khám bệnh theo loại khám
3.16Đăng ký buồng/phòng khám
3.17Đăng ký/ Hủy đăng ký người bệnh ưu tiên
3.18Đăng ký/ Hủy đăng ký người mua sổ KB
3.19Mặc định thông tin khi đăng ký mới người bệnh
3.20Xem lịch sử khám bệnh từ cổng BHXH
3.21Tìm kiếm người bệnh
3.22In phiếu đón tiếp theo từng loại khám đã được cấu hình
3.23In phiếu khám theo yêu cầu
3.24In bìa sổ khám bệnh
3.25Hiển thị danh sách những người bệnh có cùng tên và ngày sinh sau khi nhập
3.26Viết hoa toàn bộ các chữ của tên
3.27Bắt buộc nhập số điện thoại
3.28Không cho đón tiếp phiếu khám hoặc bệnh án chưa thanh toán (BHYT)
3.29Mặc định phòng khám đã chọn trước đó
3.30Khi bấm lưu đón tiếp sẽ tự động in phiếu đón tiếp luôn
3.31Không cho đón tiếp khi chưa chọn bệnh viện trước với trường hợp bảo hiểm
3.32Cho đăng ký thẻ BHYT với thẻ đã thanh toán trong ngày
3.33Hiển thị danh sách buồng/phòng khámcó thêm thông tin số chờ khám, đang khám trong ngày
3.34Không cho sửa loại khám khi đã đón tiếp
3.35Không cho đón tiếp khi có bệnh án nội trú BH chưa thanh toán
3.36Không cho đón tiếp khi có bệnh án ngoại trú BH chưa thanh toán
3.37Không cho đón tiếp khi có lần khám BH chưa thanh toán
3.38Cảnh báo đón tiếp khi có bệnh án nội trú BH chưa thanh toán
3.39Cảnh báo đón tiếp khi có bệnh án ngoại trú BH chưa thanh toán
3.40Cảnh báo đón tiếp khi có lần khám BH chưa thanh toán
3.41Không cho đón tiếp khi chưa thanh toán bệnh án nội trú cả dịch vụ và bảo hiểm
3.42Không bắt chọn phòng khám khi đón tiếp
3.43Hiển thị những lần khám của bệnh nhân chưa kết thúc khi đón tiếp mới
3.44Hiển thị nút tạo phiếu thu ngoài ở danh sách đón tiếp
3.45Hiển thị nút in tờ bìa sổ khám bệnh
3.46Lưu số thứ tự xếp hàng =0 khi đón tiếp bệnh nhân Ưu tiên
3.47Lưu số thứ tự xếp hàng của người bệnh ưu tiến riêng với số xếp hàng người bệnh thường
3.48Khi sửa phòng khám ở đón tiếp lấy số xếp hàng mới
3.49Tích đúng tuyến ở đón tiếp
IVPHÂN HỆ KHÁM BỆNH
4.1Hiển thị danh sách bệnh nhân: chờ khám, đã khám, đang khám, hủy khám
4.2Lọc được người bệnh được xác định ưu tiên
4.3Hiển thị màn hình chờ khám kết nối với thiết bị hiển thị
4.4Gọi khám theo danh sách chờ khám
4.5Tiếp nhận khám
4.6Nhập thông tin khám bằng cách chọn mẫu khám bệnh
4.7Nhập thông tin Hỏi bệnh, Khám bệnh
4.8Xem thông tin người bệnh
4.9Xem lịch sử khám bệnh
4.10Xem danh sách các phiếu thu
4.11Đăng ký bệnh nhân ARV
4.12Đăng ký bệnh nhân Cấp cứu
4.13Đăng ký lần khám cũ
4.14Đăng ký lần khám bệnh án ngoại trú
4.15Nhập thông tin tai nạn thương tích
4.16Nhập thông tin khám covid
4.17Thay đổi công khám
4.18Nhập mã bệnh theo ICD
4.19Tìm kiếm mã bệnh
4.20Kê chỉ định dịch vụ : thêm, sửa, xóa dịch vụ.
4.21Kê chỉ định theo mẫu
4.22Tìm kiếm DVKT khi thực hiện chỉ định (theo mã, tên, theo nhóm)
4.23Cảnh báo chỉ định DVKT không hợp lý theo mã bệnh (ICD)
4.24Hiển thị số lượng BN chờ thực hiện, đã thực hiện theo từng nhóm DVKT
4.25Lưu mẫu chi định
4.26Thay đổi thanh toán DVKT
4.27Xem tổng số tiền thực hiện DVKT và tiền chênh (tiền theo yêu cầu)
4.28In phiếu chỉ định
4.29Xem kết quả thực hiện CLS:
– Xem phiếu trả kết quả
– Xem ảnh kết quả
– Xem dữ liệu kết quả.
4.30Kê đơn thuốc: thêm, sửa, xóa thuốc
4.31Kê thuốc sử dụng trong tủ trực
4.32Kê đơn thuốc theo mẫu
4.33Cảnh báo chỉ định thuốc không hợp lý theo mã bệnh (ICD)
4.34Lưu mẫu đơn thuốc
4.35Tìm kiếm thuốc khi thực hiện chỉ định
4.36Xem danh sách tồn kho theo kho
4.37Thay đổi thanh toán thuốc
4.38Xem trạng thái đơn thuốc
4.39In đơn thuốc
4.40Hẹn ngày tái khám và In phiếu hẹn khám
4.41Kê sử dụng giường ngoại trú: Thêm, sửa, xóa kê giường ngoại trú
4.42Kê chỉ định chi phí vận chuyển: Thêm, sửa, xóa chỉ định chi phí vận chuyển
4.43Chuyển phòng khám:
– Hủy chuyển phòng
– Đăng ký chuyển khám phối hợp
4.44Lập bệnh án (ngoại trú, nội trú):
– Xem thông tin hành chính
– Xem, nhập, sửa thông tin hỏi bệnh và khám bệnh
– Chọn khoa điều trị và loại bệnh án
– Nhập, xem, sửa, xóa thông tin sàng lọc nguy cơ suy sinh dưỡng.
– In phiếu vào viện
– Hủy vào viện
4.45Đăng ký chuyển tuyến, chuyển khám chuyên khoa (chuyển chụp):
– Nhập, xem, sửa, hủy chuyển tuyến hoặc chuyển chụp
– In giấy chuyển tuyến.
– Lưu mẫu chuyển tuyến.
– Xem danh sách chuyển tuyến
4.46In giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai
4.47In giấy nghỉ ốm hưởng BHYT
4.48In phiếu khám chuyên khoa
4.49In phiếu khám theo yêu cầu
4.50In tờ tổng kết khám bệnh
4.51In tờ điều trị
4.52In bảng kê chi phí KCB
4.53Kết thúc/ hủy kết thúc khám
4.54Đăng ký bệnh nhân không đến khám/ hủy khám
4.55Cấu hình lời gọi người bệnh vào phòng khám
4.56Đăng ký thẻ
4.57Xem lịch sử khám chữa bệnh
VPHÂN HỆ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
5.1Hiển thị danh sách chờ cấp số điều trị ngoại trú
5.2Tìm kiếm người bệnh chờ cấp số
5.3Cấp số vào viện
5.4Hủy cấp số vào viện
5.5Danh sách bệnh án ngoại trú đang điều trị:
– Hiển thị danh sách bệnh án đang điều trị
– Tìm kiếm bệnh án đang điều trị theo thời gian, theo tên, theo loại người bệnh (BH, DV), theo bác sĩ điều trị, cấp cứu, theo loại bệnh án
– Hiển thị số lượng người bệnh theo kết quả tìm kiếm
5.6Danh sách lập bệnh án ngoại trú:
– Hiển thị danh sách bệnh án đã lập
– Tìm kiếm bệnh án đang điều trị theo thời gian, theo tên, theo loại người bệnh (BH, DV), theo bác sĩ điều trị, cấp cứu, loại bệnh án
– Hiển thị số lượng người bệnh theo kết quả tìm kiếm
5.7Danh sách bệnh án ngoại trú đã kết thúc:
– Hiển thị danh sách bệnh án ra viện
– Tìm kiếm bệnh án đang điều trị theo thời gian, theo tên, theo loại người bệnh (BH, DV), theo bác sĩ điều trị, cấp cứu, loại bệnh án
– Hiển thị số lượng người bệnh theo kết quả tìm kiếm
– Hủy ra viện
5.8Danh sach bệnh án ngoại trú đã hủy:
– Hiển thị danh sách bệnh án đã hủy
– Tìm kiếm bệnh án đang điều trị theo thời gian, theo tên, theo loại người bệnh (BH, DV), theo bác sĩ điều trị, cấp cứu, loại bệnh án
– Hiển thị số lượng người bệnh theo kết quả tìm kiếm
5.9Xem, sửa thông tin bệnh án:
– Thông tin hành chính
– Thông tin hỏi bệnh
– Thông tin khám bệnh
5.10Xem số tiền tạm ứng còn lại của người bệnh
5.11Thêm lần khám
5.12Nhập thông tin Hỏi bệnh, Khám bệnh theo lần khám
5.13Xem thông tin người bệnh theo lần khám
5.14Xem lịch sử khám bệnh theo lần khám
5.15Xem danh sách các phiếu thu theo lần khám
5.16Đăng ký bệnh nhân Cấp cứu theo lần khám
5.17Nhập mã bệnh theo ICD theo lần khám
5.18Tìm kiếm mã bệnh theo lần khám
5.19Kê chỉ định dịch vụ theo lần khám : thêm, sửa, xóa dịch vụ.
5.20Kê chỉ định theo mẫu theo lần khám
5.21Tìm kiếm DVKT khi thực hiện chỉ định theo lần khám (theo mã, tên, theo nhóm)
5.22Cảnh báo chỉ định DVKT không hợp lý theo mã bệnh (ICD)
5.23Hiển thị số lượng BN chờ thực hiện, đã thực hiện theo từng nhóm DVKT
5.24Lưu mẫu chi định
5.25Thay đổi thanh toán DVKT
5.26Xem tổng số tiền thực hiện DVKT và tiền chênh (tiền theo yêu cầu)
5.27In phiếu chỉ định
5.28Xem kết quả thực hiện CLS:
– Xem phiếu trả kết quả
– Xem ảnh kết quả
– Xem dữ liệu kết quả.
5.29Kê đơn thuốc theo lần khám: thêm, sửa, xóa thuốc
5.30Kê thuốc sử dụng trong tủ trực
5.31Kê đơn thuốc theo mẫu
5.32Copy đơn thuốc cũ
5.33Cảnh báo chỉ định thuốc không hợp lý theo mã bệnh (ICD)
5.34Lưu mẫu đơn thuốc
5.35Tìm kiếm thuốc khi thực hiện chỉ định
5.36Xem danh sách thuốc tồn kho theo kho
5.37Thay đổi thanh toán thuốc
5.38Xem trạng thái đơn thuốc
5.39In đơn thuốc
5.40Kê vật tư theo lần khám: thêm, sửa, xóa vật tư
5.41Kê vật tư theo mẫu
5.42Tìm kiếm vật tư khi thực hiện chỉ định
5.43Xem vật tư danh sách tồn kho theo kho
5.44Thay đổi thanh toán vật tư
5.45Hẹn ngày tái khám và In phiếu hẹn khám
5.46Kê sử dụng giường ngoại trú: Thêm, sửa, xóa kê giường ngoại trú
5.47Cập nhật phòng, giường bệnh
5.48Tạo biên bản, trích biên bản hội chẩn:
– Thêm, xem, sửa, hủy trích biên bản hội chẩn
– In biên bản hội chẩn, trích biên bản hội chẩn
5.49Tạo giấy chứng sinh:
– Thêm, xem, sửa, hủy giấy chứng sinh
– In giấy chứng sinh
5.50Tạo giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai
– Thêm, xem, sửa, hủy giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai
– In giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai
5.51Tạo giấy nghỉ ốm:
– Thêm, xem, sửa, hủy giấy nghỉ ốm
– In giấy nghỉ việc hưởng BHXH
5.52Tạo phiếu tóm tắt hồ sơ bệnh án:
– Thêm, xem, sửa, hủy phiếu tóm tắt hồ sơ bệnh án
– In phiếu tóm tắt hồ sơ bệnh án
5.53Tạo giấy chứng nhận PT
– Thêm, xem, sửa, hủy giấy chứng nhận PT
– In giấy chứng nhận PT
5.54Đăng ký chuyển tuyến:
– Thêm, xem, sửa, hủy chuyển tuyến
– In giấy chuyển tuyến
5.55Nhập thông tin khám covid
5.56In phiếu tạm ứng
5.57Xem bảng kê
5.58Xem danh sách dịch vụ (DVKT, thuốc, giường, vật tư,….)sử dụng theo các lần khám
5.59Xem phơi bảo hiểm
5.60Xem phơi dịch vụ
5.61Xem phơi tổng hợp chi phí
5.62Đăng ký thẻ BH
5.63Thay đổi công khám
5.64Khóa/ mở khóa bảng kê
5.65In phiếu khám chuyên khoa
5.66In phiếu khám theo yêu cầu
5.67In phiếu điều trị
5.68In phiếu công khai thuốc
5.69In phiếu công khai CLS, PTTT
5.70In bảng kê chi phí KCB
5.71Kết thúc/ hủy kết thúc khám lần khám
5.72Hủy lần khám
5.73Chuyển khoa điều trị
5.74Tổng kết ra viện
5.75In giấy ra viện
5.76In bảng kê tiêu hao
5.77Cấu hình cấp số tự động
5.78Quản lý số vào khoa khi lập bệnh án (chỉ dùng khi số vào viện theo toàn viện)
5.79Quản lý số vào viện theo từng khoa khi lập bệnh án
5.80Quản lý mã y tế khi lập bệnh án
5.81Không cho phép in bảng kê với bệnh án ngoại trú có DVKT chưa thực hiện
VIPHÂN HỆ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
6.1Hiển thị danh sách chờ cấp số điều trị nội trú
6.2Tìm kiếm người bệnh chờ cấp số
6.3Cấp số vào viện
6.4Hủy cấp số vào viện
6.5Xem sơ đồ giường bệnh trong khoa
6.6Danh sách bệnh án nối trú đang điều trị:
– Hiển thị danh sách bệnh án đang điều trị
– Tìm kiếm bệnh án đang điều trị theo thời gian, theo tên, theo loại người bệnh (BH, DV), theo bác sĩ điều trị, cấp cứu, theo loại bệnh án
– Hiển thị số lượng người bệnh theo kết quả tìm kiếm
6.7Danh sách lập bệnh án nội trú:
– Hiển thị danh sách bệnh án đã lập
– Tìm kiếm bệnh án đang điều trị theo thời gian, theo tên, theo loại người bệnh (BH, DV), theo bác sĩ điều trị, cấp cứu, loại bệnh án
– Hiển thị số lượng người bệnh theo kết quả tìm kiếm
6.8Danh sách bệnh án nội trú đã kết thúc:
– Hiển thị danh sách bệnh án ra viện
– Tìm kiếm bệnh án đang điều trị theo thời gian, theo tên, theo loại người bệnh (BH, DV), theo bác sĩ điều trị, cấp cứu, loại bệnh án
– Hiển thị số lượng người bệnh theo kết quả tìm kiếm
– Hủy ra viện
6.9Danh sach bệnh án nội trú đã hủy:
– Hiển thị danh sách bệnh án đã hủy
– Tìm kiếm bệnh án đang điều trị theo thời gian, theo tên, theo loại người bệnh (BH, DV), theo bác sĩ điều trị, cấp cứu, loại bệnh án
– Hiển thị số lượng người bệnh theo kết quả tìm kiếm
6.10Xem, sửa thông tin bệnh án:
– Thông tin hành chính
– Thông tin hỏi bệnh
– Thông tin khám bệnh
6.11Xem số tiền tạm ứng còn lại của người bệnh
6.12Thêm lần khám
6.13Nhập thông tin Hỏi bệnh, Khám bệnh theo lần khám
6.14Xem thông tin người bệnh theo lần khám
6.15Xem lịch sử khám bệnh theo lần khám
6.16Xem danh sách các phiếu thu theo lần khám
6.17Đăng ký bệnh nhân Cấp cứu theo lần khám
6.18Nhập mã bệnh theo ICD theo lần khám
6.19Tìm kiếm mã bệnh theo lần khám
6.20Kê chỉ định dịch vụ theo lần khám : thêm, sửa, xóa dịch vụ.
6.21Kê chỉ định theo mẫu theo lần khám
6.22Tìm kiếm DVKT khi thực hiện chỉ định theo lần khám (theo mã, tên, theo nhóm)
6.23Cảnh báo chỉ định DVKT không hợp lý theo mã bệnh (ICD)
6.24Hiển thị số lượng BN chờ thực hiện, đã thực hiện theo từng nhóm DVKT
6.25Lưu mẫu chi định
6.26Thay đổi thanh toán DVKT
6.27Xem tổng số tiền thực hiện DVKT và tiền chênh (tiền theo yêu cầu)
6.28In phiếu chỉ định
6.29Xem kết quả thực hiện CLS:
– Xem phiếu trả kết quả
– Xem ảnh kết quả
– Xem dữ liệu kết quả.
6.30Kê đơn thuốc theo lần khám: thêm, sửa, xóa thuốc
6.31Kê thuốc sử dụng trong tủ trực
6.32Kê đơn thuốc theo mẫu
6.33Copy đơn thuốc cũ
6.34Cảnh báo chỉ định thuốc không hợp lý theo mã bệnh (ICD)
6.35Lưu mẫu đơn thuốc
6.36Tìm kiếm thuốc khi thực hiện chỉ định
6.37Xem danh sách thuốc tồn kho theo kho
6.38Thay đổi thanh toán thuốc
6.39Xem trạng thái đơn thuốc
6.40In đơn thuốc
6.41Kê vật tư theo lần khám: thêm, sửa, xóa vật tư
6.42Kê vật tư theo mẫu
6.43Tìm kiếm vật tư khi thực hiện chỉ định
6.44Xem vật tư danh sách tồn kho theo kho
6.45Thay đổi thanh toán vật tư
6.46Nhập trả thuốc, vật tư
6.47Hẹn ngày tái khám và In phiếu hẹn khám
6.48Kê sử dụng giường theo ngày: Thêm, sửa, xóa dịch vụ giường
6.49Cập nhật phòng, giường bệnh
6.50Tạo biên bản, trích biên bản hội chẩn:
– Thêm, xem, sửa, hủy trích biên bản hội chẩn
– In biên bản hội chẩn, trích biên bản hội chẩn
– Lưu mẫu
– Nhập theo mẫu
6.51Tạo giấy chứng sinh:
– Thêm, xem, sửa, hủy giấy chứng sinh
– In giấy chứng sinh
6.52Tạo giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai
– Thêm, xem, sửa, hủy giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai
– In giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai
6.53Tạo giấy nghỉ ốm:
– Thêm, xem, sửa, hủy giấy nghỉ ốm
– In giấy nghỉ việc hưởng BHXH
6.54Tạo phiếu tóm tắt hồ sơ bệnh án:
– Thêm, xem, sửa, hủy phiếu tóm tắt hồ sơ bệnh án
– In phiếu tóm tắt hồ sơ bệnh án
6.55Tạo giấy chứng nhận PT
– Thêm, xem, sửa, hủy giấy chứng nhận PT
– In giấy chứng nhận PT
6.56Đăng ký chuyển tuyến:
– Thêm, xem, sửa, hủy chuyển tuyến
– In giấy chuyển tuyến
6.57Nhập thông tin khám covid
6.58Tạo giấy tạm ứng
6.59Xem bảng kê
6.60Xem danh sách dịch vụ (DVKT, thuốc, giường, vật tư,….)sử dụng theo các lần khám
6.61Xem phơi bảo hiểm
6.62Xem phơi dịch vụ
6.63Xem phơi tổng hợp chi phí
6.64Đăng ký thẻ BH
6.65Thay đổi công khám
6.66Khóa, mở khóa bảng kê
6.67In phiếu khám chuyên khoa
6.68In phiếu khám theo yêu cầu
6.69In phiếu điều trị
6.70In phiếu công khai thuốc
6.71In phiếu công khai CLS, PTTT
6.72In bảng kê chi phí KCB
6.73In bảng kê tiêu hao
6.74Kết thúc/ hủy kết thúc khám lần khám
6.75Hủy lần khám
6.76Chuyển khoa điều trị
6.77Tổng kết ra viện
6.78In giấy ra viện
VIIPHÂN HỆ QUẢN LÝ SUẤT ĂN
ADanh mục
7.1Danh mục khung giờ ăn
7.2Danh mục loại suất ăn
7.3Danh mục đơn vị tính cho suất ăn
7.4Danh mục suất ăn
BChức năng
7.5Đăng ký suất ăn
7.6Xem/sửa suất ăn
7.7Tạo phiếu lĩnh suất ăn
7.8In phiếu lĩnh suất ăn
7.9Xem phiếu lĩnh suất ăn
7.10Duyệt phiếu lĩnh suất ăn
7.11Xem phiếu lĩnh đã duyệt tại khoa duyệt phiếu và khoa được duyệt phiếu
7.12In phiếu duyệt lĩnh suất ăn
7.13Trả suất ăn
7.14Hủy trả suất ăn
7.15Tạo phiếu trả
7.16In phiếu tra suất ăn
7.17Xem phiếu trả suất ăn
7.18Duyệt phiếu trả suất ăn
7.19In phiếu duyệt trả suất ăn
7.20Xem phiếu trả đã duyệt tạ khoa duyệt phiếu và khoa được duyệt phiếu
7.21Chuyển khoa, ra viện lĩnh trả suất ăn
7.22Phân quyền quản lý suất ăn
7.23Danh sách quản lý suất ăn
7.24Báo cáo phiếu báo suất ăn
7.25Danh sách tổng hợp suất ăn toàn viện
7.26Thanh toán suất ăn
7.27Báo cáo liên quan đến suất ăn
VIIIPHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO
8.1Tổng hợp phiếu lĩnh (điều trị, cấp cứu, thủ thuật)
8.2Tổng hợp phiếu lĩnh bù thủ thuật
8.3Tổng hợp phiếu trả (điều trị, thủ thuật)
8.4Tìm kiếm thuốc, vật tư theo kho theo ngày chỉ định dùng
8.5Xem chi tiết thuốc, vật tư sử dụng cho NB
8.6Tạo phiếu lĩnh thuốc/vật tư
8.7In phiếu lĩnh thuốc/vật tư
8.8Tạo phiếu trả thuốc/vật tư
8.9In phiếu trả thuốc/vật tư
8.10Danh sách phiếu lĩnh, trả
8.11Tìm kiếm phiếu lĩnh, trả
8.12Xem chi tiết thuốc, vật tư theo phiếu
8.13Hủy phiếu lĩnh, trả thuốc/vật tư
8.14Lập phiếu dự trù tủ trực theo kho, theo nguồn
8.15Lập phiếu dự trù tiêu hao theo kho, theo nguồn
8.16Lập phiếu trả dự trù tủ trực theo kho, theo nguồn
8.17Danh sách phiếu dự trù
8.18Tìm kiếm phiếu dự trù
8.19Xem tồn tại tủ trực (thuốc, vật tư)
8.20Xem khả dụng tủ trực
8.21Chức năng khóa số dư thuốc, vật tư tại tủ trực
8.22Xem thẻ kho của thuốc, vật tư tại tủ trực
8.23Danh sách thuốc, vật tư tồn tủ trực theo số lô
8.24Cảnh báo thuốc sắp hết hạn tại tủ trực
8.25Cảnh báo thuốc sắp hết
8.26Tìm kiếm thuốc có số lượng =0
8.27Xuất sử dụng thuốc, vật tư tại tủ trực
8.28Chắc năng kiểm soát thuốc, vật tư theo phiếu lĩnh
IXPHÂN HỆ THỰC HIỆN PHẪU THUẬT – THỦ THUẬT
9.1Hiển thị danh sách chờ thực hiện phẫu thuật, thủ thuật
9.2Hiển thị danh sách xếp hàng chờ thực hiện mổ
9.3Tìm kiếm người bệnh thực hiện phẫu thuật, thủ thuật
9.4Hiển thị màn hình dánh sách chờ thực hiện phẫu thuật, thủ thuật
9.5Gọi bệnh nhân trong danh sách chờ thực hiện phẫu thuật, thủ thuật
9.6Nhập kết quả thực hiện phẫu thuật, thủ thuật:
– Xem thông tin hành chính, xem thông tin dịch vụ thực hiện (tên, giá)
– Nhập kết quả thực hiện phẫu thuật, thủ thuật.
– Nhập kết luận
9.7Sửa kết quả thực hiện phẫu thuật, thủ thuật
9.8Xóa kết quả thực hiện phẫu thuật, thủ thuật
9.9Kê thuốc, vật tư sử dụng (Kê theo tủ trực hoặc trên kho): thêm, sửa, xóa
9.10Lưu mẫu Kê thuốc, vật tư và chọn mẫu khi nhập
9.11Xác nhận dùng thuốc tại tủ trực
9.12Xác định thanh toán ngoài gói hoặc trong gói
9.13Nhập người thực hiện theo các vị trí (PT/TT viên chính, phụ, Gây mê chính, GM phụ,……) và định mức bồi dưỡng: thêm, sửa, xóa
9.14In giấy chứng nhận phẫu thuật, thủ thuật
9.15In phiếu phẫu thuật, thủ thuật
9.16In công khai thuốc, vật tư y tế trong mổ
9.17Xác nhận đã thực hiện dịch vụ/ hủy xác nhận đã thực hiện
9.18Hủy thực hiện phẫu thuật, thủ thuật.
XPHÂN HỆ THỰC HIỆN CẬN LÂM SÀNG
10.1Hiển thị danh sách chờ thực hiện CLS
10.2Tìm kiếm người bệnh thực hiện CLS
10.3Hiển thị màn hình dánh sách chờ thực hiện CLS
10.4Gọi bệnh nhân trong danh sách chờ thực hiện CLS
10.5Nhập kết quả thực hiện CLS:
– Xem thông tin hành chính, xem thông tin dịch vụ thực hiện (tên, giá)
– Nhập kết quả thực hiện CLS (chọn mẫu kết quả, nhập kết quả ảnh,…..)
– Nhập kết luận
10.6Sửa kết quả thực hiện CLS
10.7Xóa kết quả thực hiện CLS
10.8Kê thuốc, vật tư sử dụng (Kê theo tủ trực hoặc trên kho): thêm, sửa, xóa
10.9Lưu mẫu Kê thuốc, vật tư và chọn mẫu khi nhập
10.10Xác nhận dùng thuốc tại tủ trực
10.11Xác định thanh toán ngoài gói hoặc trong gói
10.12Nhập người thực hiện theo các vị trí (PT/TT viên chính, phụ, Gây mê chính, GM phụ,……) và định mức bồi dưỡng: thêm, sửa, xóa
10.13In phiếu kết quả thực hiện CLS
10.14In công khai thuốc, vật tư y tế
10.15Xác nhận đã thực hiện dịch vụ/ hủy xác nhận đã thực hiện
10.16Hủy thực hiện CLS
XIPHÂN HỆ QUẢN LÝ DƯỢC-VẬT TƯ
11.1Quản lý danh sách hóa đơn
11.2Tìm kiếm hóa đơn
11.3Xuất excel danh sách hóa đơn
11.4Nhập hóa đơn
11.5In biên bản kiểm nhập
11.6Duyệt hóa đơn
11.7Hủy hóa đơn
11.8Sửa hóa đơn
11.9Quản lý tồn kho
11.10Quản lý số lô
11.11Xem tồn tại kho
11.12Xem khả dụng kho
11.13Chức năng khóa thuốc, vật tư theo kho
11.14Xem thẻ kho của thuốc, vật tư theo kho
11.15Danh sách thuốc, vật tư tồn kho theo số lô
11.16Cảnh báo thuốc hết hạn
11.17Cảnh báo thuốc sắp hết hạn
11.18Cảnh báo thuốc, vật tư sắp hết số lượng
11.19Tìm kiếm dánh các phiếu lĩnh, trả, dự trù
11.20Hiển thị dánh sách các phiếu lĩnh, trả, dự trù
11.21Duyệt phiếu lĩnh, trả, dự trù
11.22Từ chối duyệt phiếu lĩnh, trả, dự trù
11.23In phiếu xuất
11.24Xuất chuyển kho trực tiếp giữa các kho
11.25Danh sách phiếu đề nghị từ các kho
11.26Duyệt phiếu đề nghị
11.27Từ chối phiếu đề nghị
11.28In phiếu xuất chuyển kho
11.29Xuất ngoại viện
11.30Xuất khác
11.31Xuất hỏng, vỡ, mất
11.32Xác nhận phát thuốc BH ngoại trú
11.33In phiếu xuất thuốc phát BH ngoại trú
11.34Gửi đơn thuốc cổng Dược Quốc gia.
11.35Lập phiếu dự trù nhập
11.36Lập phiếu dự trù trả giữa các kho
XIIPHÂN HỆ QUẢN LÝ VIỆN PHÍ
12.1Chọn phòng thu
12.2Chọn quyển hóa đơn
AThanh toán ngoại trú
12.3Hiển thị danh sách bệnh nhận chờ thu tiền ngoại trú
12.4Tìm kiếm bệnh nhân chờ thu tiền
12.5Thu tiền tạm ứng phiếu khám
12.6Thu tiền công khám
12.7Thu tiền dịch vụ kỹ thuật
12.8Thanh toán cuối
12.9Hiển thị danh sách các phiếu đã thu trong ngày
12.10Thu từng dịch vụ kỹ thuật
12.11Đăng ký thẻ BH: thêm, sửa, xóa thẻ
12.12Kiểm tra thẻ với cổng BHXH
12.13Xem lịch sử KCB với cổng BHXH
12.14Khai báo tự động hoàn ứng khi thanh toán
12.15Chuyển nguồn BN cùng chi trả sang nguồn khác
12.16Khai báo ngày thay toán khi thu
12.17Chốt bảng kê phiếu khám
12.18In phiếu tạm ứng
12.19In phiếu thu dịch vụ
12.20In phiếu thu bảo hiểm
12.21In hóa đơn
12.22Đăng ký đối tượng miễn giảm
12.23Chức năng miễn giảm theo từng dịch vụ
12.24Chức năng miễn giảm theo từng nguồn
12.25Chức năng miễn giảm tổng số tiền theo từng nguồn
12.26Hiển thị danh sách bảng kê ngoại trú
12.27Tìm kiếm dánh sách bảng kê ngoại trú
12.28Xuất Excel dánh sách bảng kê ngoại trú
12.29Lấy số hóa đơn
12.30Hủy phiếu thu
BThanh toán bệnh án (ngoại trú, nội trú)
12.31Hiển thị danh sách thu ngân bệnh án
12.32Tìm kiếm bệnh án
12.33Hiển thị danh sách phiếu thu trong ngày
12.34Thu từng dịch vụ kỹ thuật
12.35Đăng ký thẻ BH: thêm, sửa, xóa thẻ
12.36Kiểm tra thẻ với cổng BHXH
12.37Xem lịch sử KCB với cổng BHXH
12.38Khai báo tự động hoàn ứng khi thanh toán
12.39Chuyển nguồn BN cùng chi trả sang nguồn khác
12.40Khai báo ngày thay toán khi thu
12.41Đăng ký loại thanh toán trốn viện
12.42Đăng ký loại thanh toán cấp cứu
12.43Đăng ký loại thanh toán tình thương
12.44Xem bảng kê
12.45Xem danh sách dịch vụ (DVKT, thuốc, giường, vật tư,….) sử dụng theo các lần khám
12.46Xem phơi bảo hiểm
12.47Xem phơi dịch vụ
12.48Xem phơi tổng hợp chi phí
12.49Thay đổi công khám
12.50Khóa, mở khóa bảng kê
12.51Thay đổi tỷ lệ thanh toán dịch vụ
12.52Thay đổi thanh toán dịch vụ (DVKT, thuốc, vật tư,….)
12.53Xem chi tiết dịch vụ có thể miễn giảm miễn giảm
12.54Đăng ký đối tượng miễn giảm
12.55Chức năng miễn giảm theo từng dịch vụ
12.56Chức năng miễn giảm theo từng nguồn
12.57Chức năng miễn giảm tổng số tiền theo từng nguồn
12.58In phiếu tạm ứng
12.59In phiếu thu dịch vụ
12.60In phiếu thu bảo hiểm
12.61In hóa đơn
12.62In bảng kê tiêu hao
12.63Tra cứu lịch sử thanh toán
12.64Xem danh sách tất cả các phiếu thu của BN
12.65Xem chi tiết phiếu thu
12.66Hiển thị danh sách hoàn ứng
12.67Tìm kiếm danh sách hoàn ứng
12.68Xuất Excel danh sách hoàn ứng
12.69Tìm kiếm dánh sách bảng kê nội trú
12.70Xuất Excel dánh sách bảng kê nội trú
12.71Lấy số hóa đơn
12.72Hủy phiếu thu
XIIIPHÂN HỆ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
13.1Hiển thị danh sách toàn bộ bệnh án
13.2Tìm kiếm dánh sách bệnh án
13.3Xem hồ sơ bệnh án
13.4Hiển thị danh sách bệnh án lưu trữ
13.5Tìm kiếm danh sách bệnh án lưu trữ
13.6Hiển thị danh sách đã lưu trữ
13.7Tìm kiếm danh sách bệnh án đã lưu trữ
13.8Cập nhật thông tin lưu trữ
13.9Hủy lưu trữ
13.10Xem sơ đồ giường bệnh
13.11Đổi loại bệnh án
13.12Hủy bệnh án
XIVPHÂN HỆ BÁO CÁO – THỐNG KÊ
ABáo cáo đón tiếp, khám bệnh
14.1Báo cáo hoạt động khám bệnh
14.2Sổ tiếp nhận
14.3Sổ vào viện
14.4Sổ khám bệnh
14.5Sổ tai nạn thương tích
14.6Báo cáo HIV dự án
14.7Sổ chuyển khoa
14.8Sổ chuyển tuyến toàn viện
14.9Sổ chuyển tuyến đến
14.10Báo có số liệu khoa khám bệnh
14.11Sổ thời gian khám bệnh
14.12Sổ Vào Viện – Ra Viện
BBáo cáo điều trị
14.13Báo cáo PTTT (tổng hợp, chi tiết)
14.14Báo cáo tình hình tử vong
14.15Báo cáo chuyển khoa nội trú
14.16Báo cáo khoa số liệu tháng
14.17Báo cáo sử dụng thuốc
14.18Báo cáo dùng thuốc thủ thuật
14.19Sổ phát thuốc hằng ngày
14.20Báo cáo 15 ngày dùng thuốc
14.21Sổ chuyển khoa
14.22Báo cáo tháng
CBáo cáo thu ngân
14.23Bệnh Nhân BHYT Ngoại Trú Chưa Thanh Toán
14.24Bảng Kê Tạm Ứng Viện Phí
13.25Báo cáo cơ cấu chi phí
14.26Báo cáo 7980aHD mẫu 102
14.27Báo cáo 79 (TH, PL,HD)
14.28Báo cáo 80 (TH, PL,HD)
14.29Báo cáo 19 Vật tư
14.30Báo cáo 20 Thuốc
14.31Báo cáo 21 DVKT
14.32Báo cáo cơ cấu chi phí toàn viện
14.33Báo cáo thanh toán mượn đồ
14.34Báo cáo hoàn ứng
14.35Báo cáo DVKT thanh toán
14.36Báo cáo phân tuyến
DBáo cáo dược
14.37Báo cáo tồn kho
14.38Báo cáo tồn kho số lô
14.39Báo cáo xuất nhập tồn
14.40Báo cáo xuất nhập tồn số lô
14.41Báo cáo kiểm kê kho
14.42Báo cáo xuất kho
14.43Sổ nhập/ xuất kho
14.44Chi tiết sổ nhập xuất kho
14.45Báo cáo thẻ kho
14.46Báo cáo dùng thuốc
14.47Báo cáo dùng thuốc, vật tư trong DVKT
14.48Báo cáo xuất nhập tồn vật tư tiêu hao
14.49Báo cáo nhập kho
14.50Báo cáo nhập hóa đơn
14.51Báo cáo nhập hóa đơn chi tiết
14.52Báo cáo tổng hợp nhập kho
14.53Báo cáo tổng hợp xuất kho
EBáo cáo cận lâm sàng
14.54Sổ XN huyết học
14.55Sổ XN sinh hoá
14.56Sổ XN vi sinh
14.57Sổ XN nước tiểu
14.58Sổ nuôi cấy vi khuẩn
14.59Sổ siêu âm
14.60Sổ XQuang
14.61Sổ điện tim
14.62Sổ đo lưu huyết não
14.63Sổ CT
14.64Sổ siêu âm tim
14.65Sổ nội soi cổ tử cung
14.66Sổ giải phẫu bệnh
14.67Sổ nhuộm soi tươi
14.68Sổ nội soi tai mũi họng
14.69Sổ huyết thanh học
14.70Báo cáo Xquang chi tiết
14.71Báo cáo Xquang tổng hợp
14.72Báo cáo doanh thu thực hiện XQuang
14.73Báo cáo tháng siêu âm
14.74Sổ nội soi đại tràng
FBáo cáo KHTH
14.75Báo cáo hoạt động điều trị
14.76Sổ ra/ vào/ chuyển viện
14.77Sổ lưu trữ bệnh án
14.78Báo Cáo ICD 15 chi tiết
14.79Báo cáo tình hình tử vong
14.80Báo cáo tai nạn thương tích
14.81Báo cáo ICD 10
14.82Báo cáo ICD 9
14.83Báo cáo thời gian khám bệnh
14.84Báo cáo đối chiếu sổ khám bệnh và sổ vào ra viện
XVPHÂN HỆ THEO DÕI SỐ LIỆU TOÀN VIỆN
15.1Theo dõi tổng doanh thu toàn viện
15.2Xem tổng doanh thu ngoại trú
15.3Xem tổng doanh thu nội trú
15.4Xem số lượng đón tiếp khám bệnh
15.5Xem số lượng khoa khám bệnh
15.6Xem số lượng bệnh án điều trị nội trú
15.7Xem số lượng bệnh án điều trị ngoại trú
15.8Xem hoạt động khám bệnh
XVIPHÂN HỆ KẾT NỐI VỚI CỔNG BHYT, BYT
16.1Hiển thị danh sách phơi bảo hiểm
16.2Tìm kiểm phơi bảo hiểm
16.3Xuất XML 4210 theo điều kiện tìm kiếm
16.4Xuất XML 4210 theo từng người bệnh
16.5Xuất XML 4210 theo những mã HS được xác định
16.6Xem bảng kê đã thu
16.7Hủy bảng kê đã thủ
16.8Gửi từng người bệnh lên cổng BH
16.9Khóa/mở khóa bảng kê đã thanh toán theo khoản thời gian
16.10Hiển thị danh sách giấy nghỉ việc hưởng BHXH
16.11Tìm kiếm giấy nghỉ việc hưởng BHXH
16.12Xuất XML tất cả người bệnh theo điều kiện tìm kiếm
16.13Xuất XML từng người bệnh
16.14Xuất danh sách ra Excel
16.15Hủy giấy nghỉ việc hưởng BHXH
16.16In giấy nghỉ việc hưởng BHXH
16.17Hiển thị danh sách giấy nghỉ dưỡng thai
16.18Tìm kiếm giấy nghỉ dưỡng thai
16.19Xuất XML tất cả người bệnh theo điều kiện tìm kiếm
16.20Xuất XML từng người bệnh
16.21Xuất danh sách ra Excel
16.22Hủy giấy nghỉ dưỡng thai
16.23In giấy nghỉ dưỡng thai
16.24Hiển thị danh sách giấy chứng sinh
16.25Tìm kiếm giấy chứng sinh
16.26Xuất XML tất cả người bệnh theo điều kiện tìm kiếm
16.27Xuất XML từng người bệnh
16.28Xuất danh sách ra Excel
16.29Hủy giấy chứng sinh
16.30In giấy chứng sinh
16.31Hiển thị danh sách giấy ra viện
16.32Tìm kiếm giấy giấy ra viện
16.33Xuất XML tất cả người bệnh theo điều kiện tìm kiếm
16.34Xuất XML từng người bệnh
16.35Xuất danh sách ra Excel
16.36Hiển thị danh sách phiếu tóm tắt bệnh án
16.37Tìm kiếm phiếu tóm tắt bệnh án
16.38Xuất XML tất cả người bệnh theo điều kiện tìm kiếm
16.39Xuất XML từng người bệnh
16.40Xuất danh sách ra Excel
16.41In phiếu tóm tắt bệnh án
16.42Quản lý file XML 4210
16.43Tìm kiếm file XML 4210
16.44Xuất XML 4210 theo thời gian
16.45Kết nối kiểm tra thẻ BH, xem lịch sử khám chữa bệnh
XVIIPHÂN HỆ KẾT NỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
17.1Hiển thị danh sách hóa đơn điện tử
17.2Tìm kiếm danh sách hóa đơn điện tử
17.3Xuất Excel danh sách hóa đơn điện tử
17.4Phát hành hóa đơn
17.5In bảng kê dịch vụ
17.6In hóa đơn
17.7Kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử theo các API chuẩn của phần mềm
17.8Kết nối theo yêu cầu mới của Bệnh viện với phần mềm hóa đơn điện tử
XVIIIPHÂN HỆ KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM QUẢN LÝ XÉT NGHIỆM (LIS)
18.1Kết nối với phần mềm quản lý xét nghiệm (LIS) theo các API chuẩn của phần mềm
18.2Kết nối theo yêu cầu mới của Bệnh viện với phần mềm QL xét nghiệm (LIS)
18.3Nhận kết quả, phiếu in ký số trả về từ hệ thống LIS
XIXPHÂN HỆ KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN HÌNH ẢNH Y TẾ (RIS-PACS)
19.1Kết nối với phần mềm RIS-PACS theo các API chuẩn của phần mềm
19.2Kết nối theo yêu cầu mới của Bệnh viện với RIS-PACS
19.3Nhận kết quả, phiếu in ký số và ảnh đại diện trả về từ hệ thống PACS
XXPHÂN HỆ KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM, HỆ THỐNG KHÁC
20.1Kết nối với hệ thống phần mềm Kế toán
20.2Kết nối với hệ thống phần mềm Nhân sự