Tel: 086.764.1029, E-Mail: [email protected]

Quyền tác giả Hệ thống phần mềm Hồ sơ y tế điện tử

  • Home
  • Quyền tác giả Hệ thống phần mềm Hồ sơ y tế điện tử

Quyền tác giả Hệ thống phần mềm Hồ sơ y tế điện tử

Quyền tác giả Hệ thống phần mềm Hồ sơ y tế điện tử

Tên phần mềm: Phần mềm quản lý bệnh viện / Hồ sơ y tế điện tử (HIS)
Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn
Chủ Sở hữu: Công ty cổ phần Giải pháp Hệ thống Thông tin Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số: 4430/2014/QTG do cục bản quyền tác giả cấp ngày 28/11/2014
Đơn vị chịu trách nhiệm thương mại: Công ty cổ phần Quản lý Hồ sơ Điện tử

Tải xuống: Quyền tác giả Hệ thống phần mềm Hồ sơ y tế điện tử

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *