Tel: 086.764.1029, E-Mail: [email protected]

Phần mềm quản trị nhân sự – PMNS

  • Home
  • Phần mềm quản trị nhân sự – PMNS

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty cổ phần Quản lý Hồ sơ Điện Tử trân trọng gửi tới Quý khách bảng niêm yết dịch vụ Phần mềm quản trị nhân sự, gồm 2 gói như sau:

  • Gói nâng cao: có đầy đủ chức năng, có mức giá niêm yết như bảng dưới đây.
  • Gói cơ bản: giảm bớt một số tính năng, chức năng hoặc báo cáo (xem bảng chức năng chi tiết kèm theo), có mức giá niêm yết bằng 70% mức giá gói nâng cao.
STTQuy mô bệnh việnHISLISPACSEMRPMNS
1Bệnh viện tuyến huyện
1.1Quy mô < 200 giường2515253010
1.2Quy mô từ 200 đến 400 giường3525354015
1.3Quy mô > 400 giường5035455020
2Bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố
2.1Quy mô < 200 giường3525354015
2.2Quy mô từ 200 đến 400 giường5035455020
2.3Quy mô từ 400 đến 700 giường6550606025
2.4Quy mô từ 700 đến 1000 giường8065807030
2.5Quy mô ≥ 1000 giường110801008035
Bảng giá các dịch vụ phần mềm (đơn vị tính: triệu vnđ/tháng).

Chính sách điều chỉnh:

  • Mức phí trên đã bao gồm chi phí cài đặt, cấu hình, đào tạo sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, bảo hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm theo quy định của BHXH và Bộ y tế.
  • Quy mô bệnh viện được tính theo giường thực kê hoặc giường kế hoạch (tính theo số lớn hơn).
  • Trường hợp bệnh viện đặt hàng các chức năng theo yêu cầu riêng (mà phần mềm chưa có sẵn), thì hai bên sẽ thỏa thuận thêm chi phí thực hiện. Nếu yêu cầu này nhỏ thì sẽ miễn phí hỗ trợ thực hiện.
  • Đáp ứng Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • Đáp ứng Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử.
  • Đáp ứng Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Ngày 01 tháng 01  năm 2023
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Tổng Giám Đốc
(đã ký)
Nhữ Bảo Vũ

Danh sách phân hệ chức năng phần mềm

(4)Phần mềm quản trị nhân sự Xuất xứ: Việt Nam
1Số hóa dữ liệu cơ bản từ danh sách trên bảng Excel vào phần mềm; cập nhật, chỉnh sửa các thông tin theo mẫu chuẩn để đẩy danh sách vào phần mềm
2Danh mục chức năng nghiệp vụ
2.1Quản lý Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
2.2Quản lý HS. Nâng lương thường xuyên
2.3Quản lý HS. Nâng lương sớm
2.4Quản lý Hồ sơ hưu
2.5Quản lý Hồ sơ tập sự
2.6Quản lý Hồ sơ bổ nhiệm lại
2.7Quản lý Hồ sơ hưu
2.8Quản lý Hồ sơ chuyển ngạch
2.9Quản lý Hồ sơ chuyển công tác và tiếp nhận cán bộ
3Báo cáo, tra cứu dữ liệu
3.1Báo cáo thống kê theo nhiều tiêu chí
3.2Báo cáo Danh sách và Tiền lương theo biểu mẫu
3.3Báo cáo Số lượng và Chất lượng nhân sự theo biểu mẫu
4Quản lý chấm công
4.1Tài khoản chấm công cho từng quản lý khoa phòng
4.2Quản lý chấm công theo ngày (bảng chấm công khoa/phòng)
4.3Báo cáo chấm công theo tháng (bảng chấm công tháng)