Tel: 086.764.1029, E-Mail: [email protected]

Hệ thống đặt lịch khám online và website bệnh viện

  • Home
  • Hệ thống đặt lịch khám online và website bệnh viện

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty cổ phần Quản lý Hồ sơ Điện Tử trân trọng gửi tới Quý khách bảng niêm yết dịch vụ Hệ thống đặt lịch khám online và website bệnh viện gồm 2 gói như sau:

  • Gói nâng cao: có đầy đủ chức năng, có mức giá niêm yết như bảng dưới đây.
  • Gói cơ bản: giảm bớt một số tính năng, chức năng hoặc báo cáo (xem bảng chức năng chi tiết kèm theo), có mức giá niêm yết bằng 70% mức giá gói nâng cao.
STTQuy mô bệnh việnĐơn giá
1Bệnh viện tuyến huyện
1.1Quy mô < 200 giường5
1.2Quy mô từ 200 đến 400 giường10
1.3Quy mô > 400 giường15
2Bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố
2.1Quy mô < 200 giường10
2.2Quy mô từ 200 đến 400 giường15
2.3Quy mô từ 400 đến 700 giường20
2.4Quy mô từ 700 đến 1000 giường25
2.5Quy mô ≥ 1000 giường30
Bảng giá các dịch vụ phần mềm (đơn vị tính: triệu vnđ/tháng).

Chính sách điều chỉnh:

  • Mức phí trên đã bao gồm chi phí cài đặt, cấu hình, đào tạo sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, bảo hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm theo quy định của BHXH và Bộ y tế.
  • Quy mô bệnh viện được tính theo giường thực kê hoặc giường kế hoạch (tính theo số lớn hơn).
  • Trường hợp bệnh viện đặt hàng các chức năng theo yêu cầu riêng (mà phần mềm chưa có sẵn), thì hai bên sẽ thỏa thuận thêm chi phí thực hiện. Nếu yêu cầu này nhỏ thì sẽ miễn phí hỗ trợ thực hiện.
  • Đáp ứng Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • Đáp ứng Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử.
  • Đáp ứng Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Ngày 01 tháng 01  năm 2023
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Tổng Giám Đốc
(đã ký)
Nhữ Bảo Vũ

Danh sách phân hệ chức năng phần mềm

(5)Hệ thống đặt lịch khám online và website bệnh viện Xuất xứ: Việt Nam
1Phần mềm đặt lịch khám online
1.1Đặt lịch khám trên website bệnh viện
1.2Kết nối với phần mềm quản lý bệnh viện – HIS
2Website bệnh viện
2.1Tên miền bệnh viện: example.com
2.2Địa chỉ truy cập website: – https://example.com
2.3Chứng chỉ bảo mật SSL, mã hóa và bảo vệ dữ liệu trên đường truyền internet
2.4Hosting:
– Lưu trữ: 10 GB SSD
– Truy cập: 50.000 lượt / tháng
2.5Tài khoản quản trị: Không giới hạn
– Tài khoản khởi tạo: xxample
2.6Triển khai website dựa trên mã nguồn mở: WordPress
– Dễ dàng quản trị
– Dễ dàng nâng cấp
– Dễ dàng chỉnh sửa, tích hợp