Tel: 086.764.1029, E-Mail: [email protected]

Hệ thống phần mềm Quản lý xét nghiệm – LIS

  • Home
  • Hệ thống phần mềm Quản lý xét nghiệm – LIS

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty cổ phần Quản lý Hồ sơ Điện Tử trân trọng gửi tới Quý khách bảng niêm yết dịch vụ Phần mềm Quản lý xét nghiệm – LIS, gồm 2 gói như sau:

  • Gói nâng cao: có đầy đủ chức năng, có mức giá niêm yết như bảng dưới đây.
  • Gói cơ bản: giảm bớt một số tính năng, chức năng hoặc báo cáo (xem bảng chức năng chi tiết kèm theo), có mức giá niêm yết bằng 70% mức giá gói nâng cao.
STTQuy mô bệnh việnHISLISPACSEMR
1Bệnh viện tuyến huyện
1.1Quy mô < 200 giường25152530
1.2Quy mô từ 200 đến 400 giường35253540
1.3Quy mô > 400 giường50354550
2Bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố
2.1Quy mô < 200 giường35253540
2.2Quy mô từ 200 đến 400 giường50354550
2.3Quy mô từ 400 đến 700 giường65506060
2.4Quy mô từ 700 đến 1000 giường80658070
2.5Quy mô ≥ 1000 giường1108010080
Bảng giá các dịch vụ phần mềm (đơn vị tính: triệu vnđ/tháng).

Chính sách điều chỉnh:

  • Mức phí trên đã bao gồm chi phí cài đặt, cấu hình, đào tạo sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, bảo hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm theo quy định của BHXH và Bộ y tế.
  • Quy mô bệnh viện được tính theo giường thực kê hoặc giường kế hoạch (tính theo số lớn hơn).
  • Trường hợp bệnh viện đặt hàng các chức năng theo yêu cầu riêng (mà phần mềm chưa có sẵn), thì hai bên sẽ thỏa thuận thêm chi phí thực hiện. Nếu yêu cầu này nhỏ thì sẽ miễn phí hỗ trợ thực hiện.
  • Đáp ứng Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • Đáp ứng Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử.
  • Đáp ứng Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Ngày 01 tháng 01  năm 2023
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Tổng Giám Đốc
(đã ký)
Nhữ Bảo Vũ

Danh sách phân hệ chức năng phần mềm

(3)Hệ thống phần mềm Quản lý xét nghiệm – LIS Xuất xứ: Việt Nam
IModule quản lý thông tin
1.1Quản lý thông tin xét nghiệm
1.1.1Quản lý người dùng
1.1.2Quản lý thông tin bệnh phẩm và xét nghiệm
1.1.3In kết quả tổng hợp của từng bệnh phẩm
1.1.4Thống kê, báo cáo
1.1.5Sao lục, tìm kiếm thông tin
1.2Quản lý máy xét nghiệm
1.2.1Quản lý thông tin kết nối máy XN
1.2.2Quản lý người dùng
1.2.3Tự động đánh giá kết quả XN
1.2.4Tự động cập nhật kết quả vào phân hệ quản lý thông tin XN
IIModule kết nối với HIS
2.1Nhận chỉ định từ HIS
2.2Trả kết quả về HIS
IIIModule kết nối với máy xét nghiệm
3.1Giao diện tích hợp các thiết bị xét nghiệm sinh hóa
3.2Giao diện tích hợp các thiết bị xét nghiệm huyết học
3.3Giao diện tích hợp các thiết bị xét nghiệm nước tiểu
3.4Giao diện tích hợp các thiết bị xét nghiệm khác có cổng kết nối RS232 và LAN