Tel: 086.764.1029, E-Mail: [email protected]

Phần mềm kế toán

  • Home
  • Phần mềm kế toán

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty cổ phần Quản lý Hồ sơ Điện Tử trân trọng gửi tới Quý khách bảng niêm yết dịch vụ Phần mềm kế toán, gồm 2 gói như sau:

  • Gói nâng cao: có đầy đủ chức năng, có mức giá niêm yết như bảng dưới đây.
  • Gói cơ bản: giảm bớt một số tính năng, chức năng hoặc báo cáo (xem bảng chức năng chi tiết kèm theo), có mức giá niêm yết bằng 70% mức giá gói nâng cao.
STTQuy mô bệnh việnĐơn giá
1Bệnh viện tuyến huyện
1.1Quy mô < 200 giường10
1.2Quy mô từ 200 đến 400 giường15
1.3Quy mô > 400 giường20
2Bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố
2.1Quy mô < 200 giường15
2.2Quy mô từ 200 đến 400 giường20
2.3Quy mô từ 400 đến 700 giường25
2.4Quy mô từ 700 đến 1000 giường30
2.5Quy mô ≥ 1000 giường35
Bảng giá các dịch vụ phần mềm (đơn vị tính: triệu vnđ/tháng).

Chính sách điều chỉnh:

  • Mức phí trên đã bao gồm chi phí cài đặt, cấu hình, đào tạo sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, bảo hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm theo quy định của BHXH và Bộ y tế.
  • Quy mô bệnh viện được tính theo giường thực kê hoặc giường kế hoạch (tính theo số lớn hơn).
  • Trường hợp bệnh viện đặt hàng các chức năng theo yêu cầu riêng (mà phần mềm chưa có sẵn), thì hai bên sẽ thỏa thuận thêm chi phí thực hiện. Nếu yêu cầu này nhỏ thì sẽ miễn phí hỗ trợ thực hiện.
Ngày 01 tháng 01  năm 2023
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Tổng Giám Đốc
(đã ký)
Nhữ Bảo Vũ

Danh sách phân hệ chức năng phần mềm

(E)Phần mềm kế toán Xuất xứ: Việt Nam
IPhân hệ tiền mặt, ngân hàng
 Thu tiền mặt
 Chi tiền mặt
 Thu tiền qua ngân hàng
 Chi tiền qua ngân hàng, kho bạc
 Đối chiếu ngân hàng
 Kiểm kê quỹ
 Sổ quỹ tiền mặt
 Sổ chi tiết tiền mặt
 Sổ tiền gửi ngân hàng
 Bảng kê số dư ngân hàng
 Sổ chi tiết tài khoản 111, 112,…
 Số dư kho bạc
 Kiểm kê quỹ
IIPhân hệ kế toán lương
 Bảng lương
 Phụ cấp
 Hạch toán lương
 Nộp bảo hiểm
 Thanh toán lương
 Các khoản thu nhập tăng thêm
 Tổng hợp lương nhân viên
 Tổng hợp các khoản bảo hiểm theo nhân viên
 Tổng hợp các khoản phụ cấp
 Tổng hợp thuế thu nhập cá nhân theo nhân viên
 Tổng hợp tạm ứng theo nhân viên
IIIPhân hệ kế toán thuế
 Tờ khai thuế giá trị gia tăng
 Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 Thuế thu nhập cá nhân
 Nộp thuế
IVPhân hệ công cụ, dụng cụ
 Khai báo công cụ, dụng cụ đầu kỳ
 Ghi tăng công cụ, dụng cụ
 Ghi giảm công cụ, dụng cụ
 Phân bổ công cụ, dụng cụ
 Kiểm kê công cụ, dụng cụ
 Điều chỉnh công cụ, dụng cụ
 Điều chuyển công cụ, dụng cụ
 Theo dõi và tính phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ
VPhân hệ tài sản cố định
 Khai báo tài sản cố định đầu kỳ
 Ghi tăng, giảm tài sản cố định
 Tính khấu hao tài sản cố định
 Điều chỉnh tài sản cố định
 Điều chuyển tài sản cố dịnh
VIPhân hệ hoá đơn
 Tự động cập nhật hoá đơn mua vào
 Tự động cập nhật hoá đơn bán ra
 Hạch toán tự động
 Đăng ký sử dụng
 Thông báo phát hành hoá đơn
 Huỷ hoá đơn
 Xoá hoá đơn
VIIPhân hệ tổng hợp
 Chứng từ, nghiệm vụ khác
 Kết chuyển số dư
 Khoá sổ kế toán theo tháng, quý, năm
 Theo dõi các công nợ theo từng đối tượng
 Lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
VIIIPhân hệ mua hàng
 Chứng từ mua hàng
 Theo dõi công nợ các nhà cung cấp