Tel: 086.764.1029, E-Mail: [email protected]

Văn hóa 3K +5

Chúng ta vẫn thường nghe đến những câu nói như: Gia đình có văn hóa, công ty có văn hóa, tổ chức có văn hóa, …

Thật vậy, bất cứ sự tồn tại của một tổ chức nào có từ 2 thành viên trở nên đều cần có văn hóa, chỉ khi có những điểm chung và hòa hợp thì các cá thể trong tổ chức đó mới tồn tại được.

Văn hóa tốt là thứ sẽ thu hút và hấp dẫn những cá nhân bên ngoài có nhu cầu, mong muốn gia nhập, mong muốn được phát triển tốt nhất ở trong môi trường, tổ chức đó.

Hiểu được việc đó, chúng tôi sống và làm việc theo nguyên tắc chung của hệ thống. Phấn đấu và khát vọng xây dựng nên một tập thể vững mạnh, ngày càng thêm nhiều thành viên gia nhập vào hệ thống hơn nữa! Hình thành nên một tập thể đoàn kết, thịnh vượng và phát triển.

Văn hóa 3K +5 là bộ văn hóa thế hệ thứ hai được xây dựng và kế thừa thế hệ thứ nhất. Chúng tôi coi trọng lịch sử, coi đó là những thành tựu nền tảng để có được văn hóa đổi mới như ngày nay.

1. Kiên trì

Kiên trì là điểm cốt lõi chúng tôi xác lập đầu tiên và mong muốn tất cả thành viên, nhân viên của chúng tôi đều có sự kiên trì nhẫn lại. Chỉ có kiên trì mới đạt được các mục tiêu. Hướng tới mục đích chung, dài hơn và xa hơn.

2. Đoàn Kết

3. Kỷ luật

4. Khát vọng

5. Giáo dục

6. Tự cường

Tự lực tự cường để tồn tại, bất kỳ ai cũng cần phải có tinh thần tự lực, tự cường! Vì chỉ khi tự mình thực hiện; tự mình đấu tranh để có cơm ăn áo mặc thì chúng ta mới có thể tồn tại được, không phải phụ thuộc vào bất cứ sự tác động nào, nếu có thì đó là sự cộng sinh để trở nên mạnh mẽ hơn.

Tự cường có nghĩa là:

  • Tự mình nhận trách nhiệm, đương đầu với thử thách mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai khi làm mọi công việc
  • Tự mình kiểm nghiệm để thấy được bản chất của vấn đề
  • Tự mình thực hiện để nâng được năng lực của bản thân
  • Tự mình làm cho bản thân mạnh mẽ lên, không thua kém bất kỳ ai
  • Tự mình rèn luyện, kiên trì vượt qua khó khăn, dũng cảm vượt qua thử thách

Muốn ấm no, hạnh phúc, muốn sống thảnh thơi và yên vui thì ai cũng phải tự mình lo liệu, xây dựng lên chính thành quả và hình ảnh của chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy và nâng cao sự đoàn kết của tập thể mạnh, nâng cao lòng tự hào dân tộc, mới thấy được ý nghĩa của cuộc sống tươi đẹp, thấy được sự phồn thịnh của đất nước.

7. Lịch sử

Hãy coi trọng lịch sử, đó là nền tảng để giúp bạn thừa hưởng được những thành tựu ngày hôm nay, được nhìn thấy những thành tựu tiên tiến và văn minh

8. Cho đi

Cho đi là còn mãi, là chia sẻ hạnh phúc. Người có cho người chưa có; người biết chỉ người chưa biết; người kinh nghiệm chỉ dẫn người mới. Khi trao tặng những điều tốt đẹp ấy, chính chúng ta cũng không mất đi mà nó còn mãi vì nó được giữ, được nhớ và ghi nhận bởi người được nhận, người xung quanh ta.

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *