Tel: 086.764.1029, E-Mail: [email protected]

Bảo mật thông tin là gì?

Bảo mật thông tin là bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân, tổ chức nhằm tránh khỏi bị đánh cắp thông tin từ tin tặc. An ninh thông tin cũng như sự bảo mật an toàn thông tin nói chung. Việc bảo mật tốt những dữ liệu và thông tin sẽ tránh những rủi ro không đáng có cho chính cá nhân và doanh nghiệp của bạn.

Khái niệm bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin là duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn toàn diện và tính sẵn sàng cho toàn bộ thông tin. Ba yếu tố không thể tách rời trong việc bảo mật từ A đến Z thông tin là:
Tính bảo mật: Đảm bảo thông tin đó là duy nhất, những người muốn tiếp cận phải được phân quyền truy cập
Tính toàn vẹn. Bảo vệ sự hoàn chỉnh toàn diện cho hệ thống thông tin
Tính chính xác. Thông tin đưa ra phải chính xác, đầy đủ, không được sai lệch hay không được vi phạm bản quyền nội dung
Tính sẵn sàng. Việc bảo mật thông tin luôn phải sẵn sàng, có thể thực hiện bất cứ đâu, bất cứ khi nào.

Tại sao cần phải bảo mật an toàn thông tin ?

Thông tin, dữ liệu được ví như tài sản trong nhà của bạn vậy. Nếu bạn để quên hoặc làm mất ở đâu đó thì rất có thể thông tin của bạn sẽ bị mất, hoặc bị chiếm đoạt. Còn đối với chuyên ngành CNTT thì bảo mật thông tin được ví như hệ thống máy tính, dữ liệu… Đó là những tài sản vô cùng quan trọng, giá trị.

Hiện nay tình hình hacker ngày càng nguy hiểm, khó lường. Việc đảm bảo tính năng bảo mật thông tin là vô cùng quan trọng vì thông tin đó có thể liên quan tới bạn, tới công ty và doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn để lộ ra ngoài hoặc kém bảo mật thì chuyện tin tặc nhòm ngó là khả năng rất cao.

Giải pháp tiên tiến nhằm bảo mật thông tin:

Các giải pháp nhằm bảo mật thông tin bao gồm:

  • Xác thực 2 lớp
  • Nâng cấp, nâng cao mật khẩu
  • Đảm bảo không có lỗ hổng an ninh trên điện thoại, máy tính
  • Kiểm tra nghiêm ngặt sự phân quyền (nếu có)
  • Mã hóa thông tin quan trọng
  • Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT phải có chứng chỉ ISO bảo mật

Mục đích của việc bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin là gì:

  1. Phòng ngừa hiện tượng đánh cắp dữ liệu, thiệt hại về kinh tế khi mất thông tin khách hàng
  2. Ngăn chặn tin tặc đánh cắp danh tính
  3. Tránh hậu quả dính tới pháp luật
  4. Đảm bảo những trao đổi thông tin dữ liệu, giao dịch, kinh doanh an toàn nhất

Theo: https://securitybox.vn/928/khai-niem-bao-mat-thong-tin-la-gi-securitybox/

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *