Tel: 086.764.1029, E-Mail: [email protected]

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN

Số hiệuCơ quan ban hànhHình thức văn bảnLĩnh vựcTrích yếu nội dungNgày ban hành
1671/QĐ-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngQuyết địnhCơ cấu tổ chứcThành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin10/10/2019
13/2018/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưAn toàn thông tinQuy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng15/10/2018
1616/QĐ-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngQuyết địnhCơ cấu tổ chứcQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin5/10/2018
469/QĐ-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngQuyết địnhCơ cấu tổ chứcQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng3/4/2018
468/QĐ-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngQuyết địnhCơ cấu tổ chứcQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh3/4/2018
20/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưViễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tinQuy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc12/9/2017
632/QĐ-TTgThủ tướng Chính phủQuyết địnhCNTT, điện tử, An toàn thông tinBan hành danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia06/6/2017
3024/BTTTT-VNCERTBộ Thông tin và Truyền thôngCông văn điều hànhCNTT, điện tửHướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin01/09/2016
1411/QĐ-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngQuyết địnhCNTT, điện tửVề việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi chuẩn hàm băm an toàn của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng11/08/2016
85/2016/NĐ-CPChính phủNghị địnhCNTT, điện tửVề bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ01/07/2016
108/2016/NĐ-CPChính phủNghị địnhCNTT, điện tửQuy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng01/07/2016
898/QĐ-TTgThủ tướng Chính phủQuyết địnhCNTT, điện tửPhê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 – 202027/05/2016
86/2015/QH13Quốc hộiLuậtViễn thông, CNTT, điện tửLuật An toàn thông tin mạng19/11/2015
1883/QĐ-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngQuyết địnhCơ cấu tổ chứcQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ an toàn thông tin02/11/2015
893/QĐ-TTgThủ tướng Chính phủQuyết địnhCNTT, điện tửPhê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 202019/06/2015
1281/QĐ-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngQuyết địnhCNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chứcQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin09/09/2014
05/2014/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưLĩnh vực khácThông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông19/03/2014
99/QĐ-TTgThủ tướng Chính phủQuyết địnhCNTT, điện tửPhê duyệt Đề án “đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”14/01/2014
22/2013/QĐ-UBNDKhácQuyết địnhCNTT, điện tửBan hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre08/08/2013
23/2011/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưViễn thông, CNTT, điện tử, Lĩnh vực khácQuy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước11/08/2011
20/2011/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưViễn thông, CNTT, điện tửQuy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông01/07/2011
1790/BTTTT-VNCERTBộ Thông tin và Truyền thôngCông văn điều hànhCNTT, điện tử, Lĩnh vực khácV/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử20/06/2011
897/CT-TTgThủ tướng Chính phủChỉ thịCNTT, điện tử, Lĩnh vực khácV/v tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số10/06/2011
25/2010/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưCNTT, điện tửQuy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước15/11/2010
36/2010/QĐ-UBNDKhácQuyết địnhCNTT, điện tửBan hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa12/11/2010
04/CT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngChỉ thịViễn thôngVề tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây để đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện.11/10/2010
884/QÐ-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngQuyết địnhCNTT, điện tửPhân công nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 201021/06/2010
63/QÐ-TTgThủ tướng Chính phủQuyết địnhCNTT, điện tửPhê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 202013/01/2010
06/2008/TTLT-BTTTT-BCALiên bộ, NgànhThông tưViễn thông, Lĩnh vực khácVề bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin28/11/2008
30/2007/CT-TTgThủ tướng Chính phủChỉ thịViễn thôngVề việc tăng cường bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển và bảo đảm an toàn viễn thông quốc tế13/12/2007
06/2004/CT-BBCVTBộ Bưu chính, Viễn thôngChỉ thịViễn thôngTăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin Bưu chính, Viễn thông và Internet trong tình hình mới07/05/2004
71/2004/QÐ-BCA(A11)KhácQuyết địnhLĩnh vực khácQuyết định 71/2004/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an về việc ban hành Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam29/01/2004

Nguồn: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MIC)

Ref: https://www.mic.gov.vn/atantt/Pages/TinTuc/132843/VBQPPL-ve-an-toan-an-ninh-thong-tin.html

2 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *