Tel: 086.764.1029, E-Mail: [email protected]

Chứng chỉ ISO là gì – Tại sao công ty phần mềm cần có chứng chỉ?

Chứng nhận ISO thiết lập uy tín và niềm tin trong lòng người tiêu dùng, các bên liên quan và các đối tác kinh doanh khác. Nó đảm bảo rằng một thực thể đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về kinh doanh, đặc biệt là trong các tình huống thương mại. Trong một số ngành, chứng nhận gần như là bắt buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về ISO là gì, tại sao nó lại quan trọng và giới thiệu về ISO 9000:2015.

ISO là gì? 

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) là một tổ chức phi chính phủ xác định các thông số kỹ thuật cho các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống về chất lượng và hiệu quả. Các tiêu chuẩn do tổ chức này đưa ra có giá trị đối với thương mại quốc tế vì chúng có các yêu cầu nghiêm ngặt mà hàng hóa phải đáp ứng. Mục tiêu cuối cùng của họ là cải thiện phúc lợi công nghiệp trên toàn thế giới, tăng mức độ an toàn và an ninh cho tất cả mọi người.

Cần có sự cống hiến và nghiên cứu để tạo ra một tiêu chuẩn toàn diện. Các chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể tập hợp lại với nhau để thảo luận về cách cải thiện hơn nữa. Vào cuối các cuộc thảo luận này, một quy trình biểu quyết đưa tổ chức đến sự đồng thuận. Quá trình đầy đủ trung bình mất khoảng ba năm. Để tổ chức tạo ra các tiêu chuẩn, bốn tình huống sau đây cần phải xảy ra:

 • Một nhu cầu trên thị trường
 • Tập hợp các chuyên gia toàn cầu
 • Phát triển thông qua một quá trình nhiều bên liên quan
 • Tất cả các bên đạt được sự đồng thuận

Lịch sử và thành tựu

Vào giữa những năm 1900, các đại biểu quốc tế đã gặp nhau tại London để tạo ra một tiêu chuẩn mới cho sự hợp tác và tổ chức quốc tế. Kết quả của các cuộc họp này đã dẫn đến việc hình thành ISO. Những nỗ lực của họ đã trở nên phổ biến trong nhiều thập kỷ đến mức hiện nay họ đã có gần 23.000 tiêu chuẩn được công bố trên khắp 164 quốc gia. Giờ đây, các công ty đạt được chứng chỉ ISO để chứng minh tiêu chuẩn chất lượng của họ với thế giới.

Tầm quan trọng của chứng chỉ ISO

Có được từ các bên thứ ba, các chứng chỉ ISO đóng vai trò như một bằng chứng của công ty rằng họ tuân thủ các tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế đưa ra. Họ tạo niềm tin cho khách hàng và các bên liên quan khác rằng một công ty tự hoạt động hiệu quả và đạt tiêu chuẩn cao. Chứng chỉ ISO cũng chứng minh cam kết của công ty đối với các mục tiêu kinh doanh quan trọng như sự hài lòng của khách hàng và sản xuất. Một số tổ chức khu vực công và tư nhân thậm chí còn yêu cầu một công ty có chứng chỉ ISO trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với họ. 

Chứng nhận ISO là không cần thiết; bạn có thể thực hiện bất kỳ tiêu chuẩn nào mà không cần được chứng nhận chính thức và vẫn gặt hái được những lợi ích.

Tuy nhiên, chứng nhận mang lại một số lợi ích độc quyền, một số trong số đó đã được đề cập ở trên. Bạn cũng có thể yêu cầu chứng nhận ISO cho các tình huống cụ thể, chẳng hạn như khi khách hàng hoặc cơ quan chính phủ yêu cầu.

Giới thiệu về chứng chỉ ISO 9000

Một trong những chứng chỉ phổ biến nhất là ISO 9000. ISO 9000 là một loạt các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng đã được tạo ra để giúp các tổ chức đảm bảo rằng họ đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan, chẳng hạn như khách hàng, cổ đông, nhân sự, v.v., đồng thời tuân thủ các yêu cầu luật định và chế định.

Xem ảnh nguồn

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm các tiêu chuẩn sau:

 • ISO 9000: 2015 – xác định các chi tiết cụ thể của hệ thống quản lý chất lượng, là cơ sở của bộ ISO 9000, đồng thời quy định các thuật ngữ được sử dụng trong các tiêu chuẩn này.
 • ISO 9001: 2015 – đây là tiêu chuẩn yêu cầu cung cấp các hướng dẫn về cách đạt được các yêu cầu chất lượng, đáp ứng các yêu cầu quy định liên quan, cải thiện sự hài lòng cho tất cả các bên liên quan và có phương pháp xác định và thực hiện các cải tiến.
 • ISO 9004: 2009 – đưa ra hướng dẫn để đạt được thành công bền vững theo tám nguyên tắc quản lý chất lượng. Nó đưa ra các nguyên tắc mà quản lý cấp cao nên sử dụng để cải thiện hiệu suất trong khi tính đến các yêu cầu của tất cả các bên liên quan.
 • ISO 19011: 2011 – đưa ra hướng dẫn về đánh giá nội bộ, được sử dụng để xác nhận và cải thiện hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá bên ngoài, thường là đánh giá nhà cung cấp nhưng cũng có thể được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba quan tâm nào.

ISO 9001 là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất mà các tổ chức đánh giá và chứng nhận bên thứ ba cung cấp xác nhận độc lập rằng các yêu cầu của tiêu chuẩn đó được đáp ứng.

ISO 9000 được giới thiệu vào năm 1987 và dựa trên loạt tiêu chuẩn BS 5750 do Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) trình bày với Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) vào năm 1979. Trước đó, nó có thể bắt nguồn từ MIL-Q. -9858 tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ được xuất bản năm 1959.

Thông tin về chứng chỉ ISO 9000:2015 

ISO 9000: 2015 quy định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng được phát triển bởi ISO / TC.

ISO 9000: 2015 mô tả các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng được áp dụng phổ biến cho những điều sau:

 • Các tổ chức tìm kiếm thành công bền vững thông qua việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng;
 • Khách hàng đang tìm kiếm sự tin tưởng vào khả năng của một tổ chức trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của họ một cách nhất quán.
 • Các tổ chức tìm kiếm sự tin tưởng trong chuỗi cung ứng của họ rằng các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ của họ sẽ được đáp ứng. 
 • Các tổ chức và các bên quan tâm đang tìm cách cải thiện giao tiếp thông qua sự hiểu biết chung về từ vựng được sử dụng trong quản lý chất lượng.
 • Tổ chức thực hiện đánh giá sự phù hợp so với các yêu cầu của ISO 9001.
 • Các nhà cung cấp đào tạo, đánh giá hoặc tư vấn trong quản lý chất lượng.

ISO 9000:2015 đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Xem ảnh nguồn

Cả hai tiêu chuẩn ISO 9000 và 9001 đều dựa trên một số nguyên tắc quản lý chất lượng bao gồm tập trung vào khách hàng, động lực và ngụ ý của lãnh đạo cao nhất, cách tiếp cận theo quy trình và cải tiến liên tục. Bảy nguyên tắc quản lý chất lượng bao gồm các nguyên tắc sau được ISO mô tả:

 • Tập trung vào khách hàng – Quản lý chất lượng chủ yếu tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và phấn đấu vượt quá mong đợi của khách hàng.
 • Lãnh đạo – Giúp các nhà lãnh đạo thiết lập sự thống nhất về mục đích và chỉ đạo ở tất cả các cấp và tạo điều kiện để thu hút các thành viên của tổ chức trong việc đạt được các mục tiêu chất lượng của tổ chức.
 • Sự tham gia của mọi người – Thu hút và duy trì (ở tất cả các cấp trong toàn tổ chức) những người có năng lực, được trao quyền và gắn bó để nâng cao khả năng của tổ chức trong việc tạo ra và cung cấp giá trị.
 • Phương pháp tiếp cận theo quá trình – Mang lại kết quả nhất quán và có thể dự đoán được thông qua việc sử dụng các hoạt động hiệu quả và hiệu quả được hiểu và quản lý như các quá trình có liên quan với nhau hoạt động như một hệ thống nhất quán.
 • Cải tiến – Duy trì sự tập trung liên tục trong toàn tổ chức vào việc cải tiến.
 • Ra quyết định dựa trên bằng chứng – Sử dụng phân tích và đánh giá dữ liệu và thông tin trong quá trình ra quyết định để tạo ra kết quả mong muốn.
 • Quản lý mối quan hệ – Quản lý mối quan hệ của tổ chức với các bên liên quan, chẳng hạn như đối tác hoặc nhà cung cấp, để đạt được thành công bền vững.
0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *